Ayumi Paul: The Singing Project

21 Jun 2023 — 21 Dec 2023

Ayumi Paul, The Singing Project, installation view, Gropius Bau, 2022
© Gropius Bau, photo: Luca Girardini