KENGO KUMA. ONOMATOPOEIA ARCHITECTURE

8 Mar 2024 — 1 Sep 2024

KENGO KUMA. ONOMATOPOEIA ARCHITECTURE, FOTO: © Nakabashi © Keishin Horikoshi - Kosuke Nakao SS Tokyo
FOTO: © Nakabashi © Keishin Horikoshi - Kosuke Nakao SS Tokyo